Colloquium 'Eucharistie: bron van eeuwig leven'

De Confrerie van het Allerheiligste Sacrament Sint-Niklaas nodigt je uit op dit colloquium dat plaats vindt op zaterdag 21 oktober 2017 om 9 uur in het unieke kader van de mooi gerestaureerde neo-renaissancekapel toegewijd aan de Heilige Philippus Neri van het Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Lucia (Ankerstraat 91, Sint-Niklaas).

Het is inderdaad geen toeval dat steeds meer broederschappen, verenigd rond het Heilig Sacrament, een tweede adem vinden en de moed hebben om naar buiten te treden. Op tal van plaatsen worden weer aanbiddingen georganiseerd en gaan opnieuw processies uit. De aanbiddingen waren ook een sterk moment van intense geloofsbeleving voor de jonge deelnemers aan de recente Wereldjongerendagen. De historicus Joris Colla start het programma met een geschiedkundige schets van broederschappen door de eeuwen heen. Daarna zijn er twee getuigenissen over de werking van een broederschap van het Heilig Sacrament en spreekt E. Janssens, rector van de grafkapel van de Zalige priester Poppe in Moerzeke over de aanbidding van het Heilig Sacrament. Joris Polfiet, bisschoppelijk vicaris van het bisdom Gent zal het tenslotte hebben over suggesties voor een actuele pastoraal rond de eucharistievieringen. Het colloquium eindigt om 13 uur met een broodjeslunch met gelegenheid tot ontmoeting.