Guerillakunstenaarscollectief Ant'Woord

Tijdens het kunstenproject ‘En Route’ dat door het Cultuurcentrum en jeugddienst ter gelegenheid van 800 jaar Sint-Niklaas werd georganiseerd, ontstond een collectief met een kern van 13 jongeren, die zich opstelden als ambassadeurs van het project. Zij kozen ervoor om zich te profileren als een jong, stedelijk guerrillacollectief onder de naam “Ant’Woord”, met een eigen logo, Facebookpagina en Instagram.
 
Zij kozen hiervoor omdat ze hun mening als jonge mensen in Sint-Niklaas wilden vertalen door middel van een aantal creatieve statements over Sint-Niklaas, waarvan ze enkele als ‘publieke acties’ in de openbare ruimte bekendmaakten (vandaar: guerrilla) en deze daarna samen met de werken uit het schooltraject en Sonar Soundlab tijdens een pop-upexpo tentoonstelden. in de Stationsstraat Hun statements luidden als volgt:
• Meer groen, minder grijs
• Meer beleving, minder consumptie
• Meer diverse kunst, minder brons
• Meer gezellige drukte, minder lege pleinen
• Meer écht samenleven, minder naast elkaar
• Meer leefbaarheid, minder Grote Markt
 
De jongeren wilden de expo gebruiken als moment om met zoveel mogelijk Sint-Niklase burgers in gesprek te gaan over hun statements, vandaar dat deze tentoonstelling uiteindelijk werd ingericht als een interactieve, participatieve expo. Zij nodigden zelf via persoonlijke contacten heel wat mensen uit, wat resulteerde in om en bij de 700 expo-bezoekers.
 
Het collectief heeft na de expo beslist door te blijven gaan. Ze willen een positieve kracht blijven die de stad mee wilt veranderen en haar inwoners wil activeren.
 
Je kan Ant'Woord terugvinden op Facebook.